Online odečty

Instalovat SMART vodoměr nebo
připojit odečítací jednotku k vodoměru.

SMART vodoměr je aktivován po protečení 1 litru vody, odečítací jednotka se aktivuje magnetem

Lze provést z mobilu či na webu. Po registraci v aplikaci NOM lze zařízení ihned přidat a zobrazit

náhledové přístupy a alarmy pro jednotlivé vodoměry
jsou veškeré náklady na online připojení SMART vodoměru
odesílá měsíční souhrnné výpisy jednotlivým uživatelům
i00
odečítací jednotka
impulzy vodoměru