TLAKAN SMART

Připojit zařízení TLAKAN SMART k napájení a zapnout
 

Hodinu po zapnutí se TLAKAN SMART automaticky připojí do mobilní sítě 
 začíná odesílat data

Lze provést z mobilu či na webu. Po registraci v aplikaci NOM lze zařízení ihned přidat a zobrazit

lze připojit a registrovat až 4 další zařízení

jsou veškeré náklady na online připojení TLAKAN SMART

přenos odečtů a alarmů připojených zařízení

bytový vodoměr
domovní vodoměr fls sg